Přihlaste se na stránky

Vyplňte prosím všechny údaje!

Přihlašovací údaje jsou neplatné!

Zapomněli jste heslo?

Zaregistrujte se na stránky

Dostanete přístup k přihlášce do soutěže a pak se k ní můžete kdykoliv vracet. Budete se moci taky přihlásit na semináře, využívat rady a tipy, jak si ulehčit podnikání, a dozvědět se i informace o tom, co se kolem Rozjezdů děje.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Heslo a ověření hesla musí být stejné!

Potvrďte prosím souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů pro účely programu T-Mobile Rozjezdy.

Uživatel s tímto e-mailem je už zaregistrovaný!

Chyba při zpracování registrace, zkuste to prosím později znovu!

Zapomněli jste své heslo?

Zadejte svůj registrovaný e-mail, zašleme vám na něj odkaz, přes který si heslo jednoduše změníte.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Opravdu si přejete zrušit registraci?

Zrušením registrace budou odstraněny veškeré vaše osobní údaje. Nebudete se moci zůčastnit soutěže ani semináře.

Přihláška do soutěže

Přihlašovací formulář

děkujeme za váš zájem přihlásit se do soutěže T-Mobile Rozjezdy. Jděte na to a začněte vyplňovat přihlášku, držíme palce! Nemusíte ji vytvořit najednou. K registračnímu formuláři se můžete vracet až do 4. března, změny uložíte klikem na tlačítko Uložit, ještě ale budu na přihlášce pracovat. Až budete mít přihlašovací formulář kompletně vyplněný, klikněte na tlačítka Odeslat, přihláška je hotova. Odesláním přihlášky budete zařazeni do soutěže.

Jak postupovat? Nejprve vyplňte identifikační údaje a pak se pusťte do popisu svého projektu. Některé informace, které potřebují porotci pro posouzení kvality vašeho projektu, jsou citlivé. Porotci proto podepisují prohlášení o mlčenlivosti a informace, které nám pošlete, se nedostanou do nepovolaných rukou.

V případě, že byste s vyplňováním přihlašovacího formuláře potřebovali jakkoliv poradit, rádi vám pomůžeme na info@rozjezdy.cz. Podrobná pravidla naleznete zde.

Přejeme vám úspěšný rozjezd a těšíme se na setkání na regionálních seminářích a vyhlášení výsledků!

Váš tým T-Mobile Rozjezdů

 • 1
  Registrace
  Nekompletní
 • 2
  Identifikační údaje
  Nekompletní
 • 3
  Popis projektu
  Nekompletní
 • 4
  Náhled přihlášky

Registrace

Pro možnost průběžně ukládat přihlášku je nutné se registrovat.

Uživatel s tímto e-mailem je už zaregistrovaný!

Chyba při zpracování registrace, zkuste to prosím později znovu!Popis projektu

Na přihlášce vše záleží – je to podklad pro porotu, která na jejím základě rozhodne, zda postoupíte do druhého kola mezi nejlepší finalisty.

Přihláška by neměla přesáhnout celkem 6 000 znaků včetně mezer. Jak si text rozdělíte mezi jednotlivé kapitoly, je na vás, ale nezapomeňte se alespoň stručně věnovat každému bodu.

 • Popište stručně svůj výrobek/službu. (Máte-li fotografii nebo náčrt, nezapomeňte je na závěr přiložit. Porota tak získá konkrétnější představu).
 • V čem je váš nápad nový?
 • Má váš projekt jiný cíl než vytváření zisku (např. dáte práci v regionu s vyšší nezaměstnaností, zaměstnání handicapovaným nebo oživíte tradici)?

V této kapitole by porota měla získat jasnou představu o tom, proč a jak jste se dostal(a) k myšlence podnikat, co vás motivuje a jaký máte cíl. Uveďte, jaké máte podle vás pro podnikání předpoklady, vzdělání, odborné znalosti atd.

 • Kdo jsou vaši zákazníci?
 • Jak velký je váš trh?
 • Jaká je motivace zákazníků koupit si váš produkt/službu, tj. proč by si měli koupit zákazníci zrovna váš produkt/službu?
 • Jaká je kupní síla vašich zákazníků?
 • Stručně popište demografické atributy vašich zákazníků, tj. kdo je váš zákazník - muž/žena, obyvatel města/venkova, věk, zájmy, nákupní zvyklosti atd.
 • Uveďte vaše hlavní konkurenty a vaší konkurenční výhodu.
 • Jaký je váš obchodní model?
 • Prodáváte nebo chcete prodávat v kamenném obchodě, přes e-shop nebo Facebook?
 • Plánujete vytvořit franšízingový model nebo expandovat do zahraničí?
 • Ostatní

Jak zákazníky oslovíte a dáte o svém produktu/službě vědět? Využijete letáky, reklamu a kde, spolupráci s jiným obchodem nebo doporučení zákazníků?

Představte členy týmu a jejich role

 • Za kolik chcete produkt/službu prodávat. Jak jste k této ceně dospěli?
 • Kolik a na co potřebujete na rozjezd podnikání?
 • S jakými příjmy zhruba počítáte a jak by se měly vyvíjet?
 • Za kolik si počítáte vlastní práci? Jakou máte hodinovou sazbu?
 • Uveďte ve 2 jednoduchých předpokládaných ročních přehledech náklady, příjmy a zisk/ztrátu za první a druhý rok podnikání
 • Do nákladů uveďte výši investic, výdaje na výrobní zařízení, materiál, nájem, energie, pohonné hmoty, vlastní odměnu/mzdu, mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění a na další položky nezbytné k podnikání
 • Jaké očekáváte celkové příjmy?
 • Jaký bude váš zisk nebo ztráta v 1. roce podnikání (= příjmy minus náklady)?
 • další zákazníky
 • další zaměstnance
 • prostory a zdroje

Vyberte z následující nabídky (můžete zvolit více možností):

 • Bezpečné ukládání dat, tzv. cloudové služby (seznamy zákazníků, dodavatelů, kontakty, receptury, dokumenty všeho druhu apod.)
 • IoT (Internet věcí) či jiná chytrá řešení
 • Koncové zařízení (např. telefon, tablet nebo notebook)
 • Rozesílání cílených reklamních sdělení
 • Rychlé internetové připojení
 • Volání
 • Jiné (upřesněte)
 • Nevím

Přiložte fotku svého výrobku, vyobrazení služby apod.

Velikost nahraných souborů je větší o XXX Mb. Povolené maximum je 50 MB (52 428 800 b).

Čestné prohlášení

Přihlašovatel projektu prohlašuje, že splňuje podmínky zařazení do soutěže a zavazuje se respektovat pravidla soutěže, přičemž si je vědom, že v případě jejich porušení může být ze soutěže vyloučen.

Přihlašovatel prohlašuje, že působí v místě (příslušný kraj), který v přihlašovacím formuláři označil, a v okamžiku potvrzení přihlašovacího formuláře (tj. v okamžiku, kdy jej příslušným tlačítkem odesílá) není přihlášen do jiné celostátní soutěže zaměřené na podporu podnikatelů či obdobných projektů (dále jen „obdobný projekt“), ani se do obdobného projektu v průběhu trvání soutěže nepřihlásí.

Přihlašovatel rovněž prohlašuje, že i. není v úpadku dle insolvenčního zákona, ii. nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky, iii. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin proti majetku, iv. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.K registračnímu formuláři se můžete vracet až do 4. března, změny uložíte klikem na tlačítko Uložit, ještě ale budu na přihlášce pracovat. Až budete mít přihlašovací formulář kompletně vyplněný, klikněte na tlačítka Odeslat, přihláška je hotova. Odesláním přihlášky budete zařazeni do soutěže.